Iron Fists and Kung Fu Kicks (2019)

"Iron Fists and Kung Fu Kicks" feiert den enormen Einfluss, den Filmemacher aus Hongkong auf die globale Filmindustrie hatten.  

Quelle: www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer-streaming/iron-fists-and-kung-fu-kicks-2019